all

thum

Hug

“Hug” 2001

furniture  2001
thum

Aichi Shukutoku

“Aichi Shukutoku University Hall No,8″ 2000 architectural design : Yasuyuki Ito+Susumu Uno / CAn furniture design : TAIJI FUJIMORI ATELIER furniture production : KOTOBUKI CORPORATION design period : 2000 building site : Nagakute, Aichi

space  2000
thum

Round toe table

“Round toe table”2000 / E&Y, Japan.

furniture  2000