exhibition

thum

Tokyo Designers Week 2006

“Tokyo Designers Week 2006 / EXTO [HANGALL+] Installation” 2006/10/31~2007/2 EXTO

exhibition  2006/04/08
thum

Miffy

“50 years with miffy” 2005

exhibition  2005/04/08
thum

Tokyo Designers Week 2005

“Tokyo Designers Week 2005 / EXTO [SONOL] Installation” 2005/11/2~2006/3 EXTO

exhibition  
thum

happi1

“happi 1st exhibition / Chiisana Yume” 2005/4/28~4/30  

exhibition  
thum

Furniture Exhibition3

“Kurashi-Mono-Mihonichi Kurashi-kagu-kyoshitsu Exhibition” Exhibit 2004

exhibition